Wat biedt psychosociale hulpverlening?

In de psychosocialehulpverleing gaat men er van uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam is nodig om goed te kunnen functioneren.

Een moeilijke situatie kan dit evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving verstoren. De mens heeft van nature alle krachten en wijsheid in zich die zelf op te lossen maar soms is een situatie zo ingrijpend iemand vast komt te zitten en het overzicht verliest. Dit geeft dan het gevoel van ‘niet lekker in je vel zitten, het veroorzaakt oplopende spanningen of leidt zelfs tot uitzichtloosheid.

De psychosociaal therapeut leeft zich in de situatie van de cliënten in door goed naar hun verhaal te luisteren, met alle gevoelens en de daarbij behorende emoties. Hij of zij helpt de cliënten om het overzicht over hun situatie op te bouwen en om hun eigen krachten aan te spreken. Door deze hulpverlening zijn zij weer in staat om handelend op te treden en de problemen verder aan te pakken.

In de praktijk blijkt dat cliënten het geleerde vaak ook in toekomstige situaties zelfstandig kunnen toepassen.

Zorgdiensten van Wies Horninge