Wat omvat maatschappelijk werk?

Maatschappelijk werk biedt hulp op het gebied van maatschappelijke problemen, ondersteuning aan huis, bij pedagogische ondersteuning en financiële begeleiding.

Missie

De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.

Problemen

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. Zij kunnen met vragen of problemen een beroep doen op Maatschappelijk Werk. Bijvoorbeeld bij:

Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk.
Problemen als gevolg van seksueel geweld: verkrachting, aanranding, incest.
Problemen op school: pesten, onzekerheid over de eigen prestaties.
Problemen met eenzaamheid.
Vragen rondom eigen functioneren.
Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.
Problemen met instanties.

Problemen bespreekbaar maken

Vragen of problemen kunnen cliënten bespreken in een of meer gesprekken met een maatschappelijk werker. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De hulp die het Maatschappelijk Werk biedt is op vrijwillige basis. Wat cliënten met de maatschappelijk werker bespreken, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Zorgdiensten van Wies Horninge