Over Wies Horninge

Van achtergrond ben ik maatschappelijk werker en GGz Agoog. Ik heb de leergang HSP-begeleider gevolgd, ben mindfulness trainer, EMDR therapeut i.o, en heb de voortgezette opleiding voor Kunstzinnige Counseling gevolgd bij de Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO. Ook volg ik de opleiding Analytische Tekentherapie.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de psychiatrie en in een psychologenpraktijk. Naast mijn werk als HSP begeleider werk ik in de arbeidsreintegratie voor mensen met psychische/psychiatrische problematiek en als co-behandelaar in een grote psychologenpraktijk, en als (waarnemend) POH GGz in een grote maatschap van samenwerkende huisartsen.

Van jongs af aan heb ik een grote affiniteit met creatieve werkvormen. Hierin heb ik mijzelf ontwikkeld en probeer dit te combineren met de andere methodes die ik in mijn werk gebruik.Door middel van non-verbale activiteiten, zoals tekenen, beeldhouwen, worden andere thema's zichtbaar dan dat er via het gesprek naar voren komen.

Titel

Visie

Ik word geïnspireerd door het contact met een ander, en zie de mens als geheel. Het is mijn overtuiging dat met de juiste begeleiding er stappen in ontwikkeling gezet kunnen worden.

Opleidingen

Aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar heb ik de opleidingen tot Maatschappelijk Werker en GGZ Agoog gevolgd. Voor beiden ben ik Cum Laude afgestudeerd.
Aanvullend heb ik de voortgezette opleiding Kunstzinnige counseling gedaan, aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO in Huis ter Heide.

Nog voordat ik deze opleidingen deed heb ik een kaderopleiding Creatieve Handvaardigheid gedaan.

Naast deze opleidingen heb ik veel korte cursussen gedaan en ben er nog mee bezig. Ik ben Mindfulness trainer (SEETRUE opleidingen), EMDR therapeut i.o. (BIvT) en ik ben bezig met de opleiding Analytisch Tekentherapeut (PPCH). Bij het Eszenzz centrum heb ik de leergang HSP begeleider gevolgd.

Wat is een GGZ Agoog?

Mensen met o.a. borderline, een eetstoornis of depressive vinden het vaak lastig om hun weg te vinden of terug te vinden in de maatschappij. Als GGZ-agoog help ik deze met het vinden van een plek in de maatschappij. Samen zoeken we naar een balans tussen draagkracht en draaglast. Zo kan de client zich op eigen kracht met mijn hulp weer eem geode plaats vinden in de samenleving.

Mijn uitgangspunt is een ander helpen zichzelf te helpen. Ik zoek samen met de cliënt naar meer mogelijkheden dan hij of zij op dat moment meent te hebben. De client leert zelf een problem dat hem of haar beperkt beter te formuleren en/of oplossen en het dysfunctioneren te herstellen. Daarbij maken we gebruik van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de client.

We richten ons op de totale mens, en niet alleen op het probleem zelf. Het uiteindelijke doel is mensen zelf de regie over hun leven terug geven zodat ze weer zelfstandig kunnen functioneren. Ook gaan we steeds uit van de gelijkwaardigheid tussen cliënt en mijzelf als behandelaar.

De problemen die aan de orde komen kunnen op het persoonlijke vlak van de hulpvragende liggen, in diens relatie met anderen of in diens verhouding tot aspecten van maatschappelijke systemen.

Ik ben aangesloten bij:

NFG onder lidmaatschapsnummer: 8359

BPSW onder lidmaatschapsnummer: 605887

HSP begeleidersnetwerk Nederland