Wat is kunstzinnige Counseling?

Kunstzinnige therapievormen zijn gebaseerd op de psychologie van Jung, de psychosynthese van Assagioli, de Oosterse beeldenwereld en de visie van Steiner. De integratie van deze benaderingen, technieken en invalshoeken leidt tot een begeleiding op dieptepsychologisch niveau.

Zorgdiensten van Wies Horninge